ช่วยเเชร์ จ้า .....

คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพิษณุโลกมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนกัลยานิวัฒนา 1 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย

เช้าวันนี้ ( 22 ก.ย.58 ) นายจักริน  เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่นักเรียนของโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย จำนวน 258 ชุด สำหรับโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนและเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2509 พร้อมกับได้พระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่าโรงเรียนกัลยานิวัฒนา 1 ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมและรับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จากนั้นในปี พ.ศ.2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ด้วย โดยปัจจุบันเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

จากนั้น คณะฯได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จำนวน 763 ชุด ซึ่งการมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทานในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีความห่วงใยนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่ได้เข้าศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

 

4139 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ