ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 23 เม.ย. 63 ,08.00 น.พล.ม.1 ร่วมกับ นพค.16 และส่วนราชการในพื้นที่อบต.ดงมูลเหล็ก ดำเนินการสำรวจพื้นที่ บ้านเรือนราษฎรที่ประวาตภัย ณ ต.ดงมูลเหล็ก หมู่ 2 , 3 และ 4 อ.เมือง จว.พ.ช. มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เล็กน้อย 11 หลังคาเรือน และเสียหายมาก จำนวน 2 หลังคาเรือน โดยได้จัด กำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื่องต้น

1150 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 6 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ