ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เช้าวันนี้ ( 22 ก.ย.58) ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา  บ้านบ่อ หมู่ที่ 3 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี ธนา จารุวัตร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าต้นน้ำตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558  บนเนื้อที่ 101 ไร่ โดยมีนายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน

สำหรับโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะดำเนินการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ 7 ลุ่มน้ำสำคัญ ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน แควน้อย ป่าสัก และสะแกกรัง โดยได้กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 3 ระยะ คือ. ระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งในครั้งนี้เป็นระยะเร่งด่วน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 25สำหรับการปลูกป่าครั้งนี้ เป็นพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อรักษาความชุมชื้นของระบบนิเวศป่าไม้และลุ่มน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย สัก พะยอม พะยูง ประดู่ และมะค่าโมง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายอำเภอวังทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก หัวหน้าหน่วยงานราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 20,200 ต้น

 

3266 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ