ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปี 2558 โดยนำนักเรียนทุนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเรียนรู้วิถีชีวิต และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์

    เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2558ที่ผ่านมา ที่ห้องรับรอง ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวุฒิชัย สุขม่วง รอง ผอ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปี 2558 โดยได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนทุนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดทั้งได้เรียนเต็มศักยภาพตามความสามารถของนักเรียน ทั้งนี้จากสถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 ส่งผลกระทบต่อการเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าไปศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยจัดให้เรียนตามหลักสูตรปกติ โดยมีนักเรียนในโครงการ 2 คน คือ นายชาลิป ยงฮังเกียดาน อายุ 16 ปี ชั้น ม.5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ซึ่งมาจาก จ.สตูลได้เข้ามาศึกษาตั้งแต่ ม.4 และ น.ส.เอติตา ดารีเย๊าะ อายุ 16 ปี ชั้น ม.5 ซึ่งมาจาก จ.ยะลา

    ด้านน.ส.วันโรฮานี อีสเฮาะ ข้าราชการบำนาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเริ่มครั้งแรกปี 2549 โดยทาง ศอ.บต. จัดงบให้นักเรียน จำนวน 30 คน ในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ช่วงเทอมสุดท้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนสตรีวิทย์ ที่กรุงเทพ ต่อมาปี 50 ทาง สพฐ. ได้นำแนวทางแบบเดียวกันมาดำเนินการ ได้นำนักเรียนประมาร 100 คน เข้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 70 โรง แต่มีโรงเรียนที่นักเรียนคัดเลือกเข้าไปเรียนเอง จำนวน 40 โรงเท่านั้น กระทั่งปัจจุบันทาง สพฐ.ได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยม จำนวน 300 คน พร้อมเพิ่มพื้นที่อีก 2 จังหวัด คือ สตูล และสงขลา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาอย่างเต็มที่ ตลอดทั้งเป็นการเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ หลังจากนักเรียนจบการศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความสมานฉันท์สงบสุขอย่างมั่นคง

3441 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ