ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 เวลา 1330 พล.ต จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้นำ ผบ.หน่วยขึ้นตรง ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น หน้ากาก face shield ชุด ppe และตู้อบฆ่าเชื้อโรค ด้วยแสง UVC ที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีพุทธชินราช, และโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มอบให้แก่โรงพยาบาล วังทอง อ.วังทอง และโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จว.พิษณุโลก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

โดยให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ป้องกันสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19 (covid-19) และจัดชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน (ขุนศึก 33 )เข้าประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานให้จัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขึ้นจำนวน 21 แห่ง และรณรงค์สร้างการรับรู้สร้างการรับรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)โดยเน้นแนวทางการอยู่บ้าน ก็มีความสุขได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

1042 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ