ช่วยเเชร์ จ้า .....

จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นสำคัญ ขณะที่จำนวนผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล เหลือเพียงแค่ 8 รายเท่านั้น

นายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (29 เม.ย. 63) ว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 โดยยังมีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 40 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 31 ราย และยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 8 ราย ด้านผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคมีสะสม 1,295 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 54 รายกลับบ้านแล้ว 1,241 ราย ส่วนภาพรวมประเทศในวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเพียง 9 ราย ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของตัวเลขต่ำสิบ หายป่วยเพิ่มขึ้น 13 คน รวมผู้ป่วยหายกลับบ้านแล้วทั้งหมด 2,665 คน คิดเป็นร้อยละ 90.43

สำหรับการผ่อนปรนมาตรการในแต่ละกลุ่มกิจการ ของจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อได้ร่วมกันพิจารณากับทางภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนชาวเชียงใหม่มากที่สุด โดยดูจากภาวะทางเศรษฐกิจ และความชัดเจนในมาตรการและการกำกับติดตามเป็นสำคัญ ซึ่งหากมีการผ่อนปรนธุรกิจที่อาจจะได้เปิดให้บริการเป็นลำดับแรก คือธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ร้านตัดผม/เสริมสวย และร้านค้าขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามยังคงต้องวางแนวทางกำกับติดตามให้ชัดเจน และรอการประกาศในระดับประเทศอีกครั้ง ซึ่งหากมีการกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวด อาทิ การบันทึกประวัติการเดินทาง การคัดกรองผู้ใช้บริการ การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 กลับมาได้อีก

637 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ