ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฯ หลังประชุม Conference รับนโยบายจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมีข้อสั่งการเพื่อการปฏิบัติ

ดังนี้ ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของด่านเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยปรับเหลือเพียง 7 ด่านชั้นนอก คือ ด่านท่างามอำเภอวัดโบสถ์ ด่านบ่อโพธิ์ ด่านบ้านแยง อำเภอนครไทย ด่านสันติบันเทิง อำเภอบางกระทุ่ม ด่านบ่อทอง อำเภอบางระกำ ด่านคลองเมม อำเภอพรหมพิราม และด่านชาติตระการ อำเภอชาติตระการ ทั้งนี้ บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ประจำด่าน ระหว่างฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานในพื้นที่ ทำหน้าที่คัดกรอง อำนวยการจราจร ลงทะเบียนควบคุมฯ สำหรับมาตรการผ่อนปรน จังหวัดพิษณุโลก อนุญาตให้รถที่ผ่านข้ามไปยังจังหวัดอื่น สามารถเดินทางได้ตามปกติ โดยรับบัตรข้ามจังหวัด ได้ ณ ด่านที่เข้าออก ส่วนประชาชน 5 จังหวัด คือเพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร ผ่อนปรนให้เดินทางเข้าออกจังหวัดพิษณุโลก โดยไม่ถูกกักตัว รวมทั้ง ชาวพิษณุโลก ที่ต้องการเดินทางเข้าออกใน 5 จังหวัดนี้ด้วย ทั้งนี้ ให้ประชาชนชาวพิษณุโลก ขอรับบัตรสีชมพูจาก ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต.เทศบาล ในท้องที่ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนข้าราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบราชการ ทั้งนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมตามกรอบแนวทางปฏิบัติ มาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลในระยะที่ 1 ซึ่งผ่อนปรนใน 6 กิจการ คือตลาด ร้านจำหน่ายอาหาร กิจการค้าปลีก-ส่ง กีฬานันทนาการ ร้านตัดผมเสริมสวย และอื่นๆ โดยให้รอรับข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) เพื่อดำเนินการ ต่อไป

111 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้