ช่วยเเชร์ จ้า .....

#ส่งน้องเล็กของเรากลับบ้าน#

เมื่อ 30 เม.ย. 63 เวลา 1300 พ.อ.เสมอ แจ่มใส ผบ.ป.4 เป็นประธานในพิธี ส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดประจำการใน 1 พ.ค.63 พร้อมทั้งได้มอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ปฏิบัติราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความเสียสละ อดทน สร้างคุณงามความดีให้กับหน่วย ตลอดระยะเวลาที่รับราชการที่หน่วย พร้อมทั้งให้โอวาทแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจากปลดประจำการไปแล้ว และได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามคำสั่งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล ทบ. และ จังหวัด/ภูมิลำเนาเดิมซึ่งทหารกองประจำการจะเดินทางกลับบ้าน อีกทั้งได้นำคำกล่าวของ ผบ.ทบ.ที่อวยพรและขอบคุณทหารกองประจำการที่จะปลดฯ ซึ่งขอบคุณในความตั้งใจของทหารทุกนายที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับกองทัพบก ขอให้ทุกคนดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศ นำประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากหน่วย นำไปเป็นประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัว เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชน พร้อมกับประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไป ณ บก.ป.4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

837 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้