ช่วยเเชร์ จ้า .....

#เมื่อทราบความเดือดร้อนของครอบครัวน้องทหารผู้บังคับบัญชาจึงมิอาจอยู่เฉยได้

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 1100 พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4 ได้มอบหมายให้ พ.ท.กฤษณะ น้ำแก้ว ผบ.ร.4 พัน.1 ได้นำคณะแพทย์และพยาบาล รพ.ค่ายจิรประวัติ พาตัว พลทหาร บุญยืน บุณมั่น สังกัด ร.4 พัน.1 (ผลัด 1/61) ที่สมัครรับราชการต่อ ซึ่งมีฐานะทางบ้านยากจน ได้กลับไปเยี่ยมบ้าน ที่มีมารดาตาบอด และยายเป็นโรคกระดูกเสื่อม ป่วยติดเตียงมา 9 ปี ณ อ.ตาคลี จว.น.ว.
โดยคณะแพทย์ได้ตรวจสุขภาพ จ่ายยารักษาโรค และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของ พลฯ บุญยืน ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป

1058 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้