ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 3 พ.ค.63 พ.อ.ปิยชาติ ศูนยะคณิต ผอ.กกพ.ทน.3 เป็นผู้แทน มทน.3 มอบสิ่งของช่วยเหลือ ครอบครัวกำลังพลทหารกองประจำการ ที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจาก โควิด19 เพื่อช่วยคลายความกังวลให้กับน้องทหารกองประจำการ ครอบครัวพลฯกฤษณ์ วรรณรังสี ภูมิลำเนาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มารดาประกอบอาชีพค้าขายในตลาด รายได้ 10,000 บาท/เดือน หลังจากได้รับผลกระทบ มีรายได้เหลือเพียง 5,000 บาท/เดือน จึงได้ให้ความช่วยเหลือเป็น ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ ปลากระป๋อง ผักสด เครื่องปรุงรส

[starlist][/starlist]

พลฯจักกฤษณ์ มาลีรัตน ์ ภูมิลำเนา อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มารดาประกอบอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย รายได้ 10,000บาท/เดือน หลังได้รับผลกระทบเหลือรายได้ 5,000 บาทจึงได้ให้ความช่วยเหลือเป็น ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ ปลากระป๋อง ผักสด เครื่องปรุงรส ไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

494 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้