ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พระพุทธิวงศมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เชิญ พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เพื่อปรึกษาเรื่องลงพื้นที่ช่วยประชาชน ทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด “โรคโควิด – 19 โดยหลวงพ่อเป็นห่วงประชาชนเป็นอย่างมาก และต้องการให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ ได้รับอย่างทั่วถึง จึงได้พูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติในการลงในพื้นที่ต่างๆ โดยให้ทหารช่วยบริการ ทั้งนี้หลวงพ่อเจ้าอาวาส แจกข้าวสาร อาหารแห้งอำเภอ ละ 1,000 ชุด ทั้งจังหวัด 9,000 ชุด ใช้เงินประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินของหลวงพ่อที่เก็บไว้ทั้งหมด เพื่อถวายเป็นมหาทานบารมีต่อไป กุศลสงเคราะห์ สาธารณะสงเคราะห์
#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
#วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
#โรงทานบารมีหลวงพ่อพระพุทธชินราช
#วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
#โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
#สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
#มูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
#สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก
#มณฑลทหารบกที่ ๓๙
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ศรัทธาสาธุชน
#ทีมงานข้างหลังภาพลูกพระชินราช

 

1400 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ