ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั่วโลก ซึ่งมีการติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไม่แสดงอาการของโรค พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี (จร.1) ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ นำข้าราชการตำรวจจราจรในสังกัดของกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเขตเหนือ เขตใต้ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายอำนวยการและกิจการพิเศษ จำนวน 101 นาย ที่อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากภาระกิจให้บริการประชาชน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ที่โรงพยาบาลลานนา ตามโครงการ “ผู้บังคับบัญชาห่วงใย จราจรเชียงใหม่ .. ปลอดภัยจากโควิด-19” เพื่อความปลอดภัยและสบายใจ ของข้าราชการตำรวจจราจรและครอบครัว เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ที่จะเข้ามารับบริการใกล้ชิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร ว่า ณ ขณะนี้ตำรวจจราจร ปลอดภัยจากโควิด-19

ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาตำรวจจราจรเชียงใหม่ มีความห่วงใย และปรารถนาดีที่จะให้ข้าราชการตำรวจจราจรทุกนาย และประชาชน ที่เข้ามาติดต่องานกับตำรวจจราจร มีความปลอดภัยในชีวิต และปราศจากโรคดังกล่าว การตรวจหาโควิด-19 ในกลุ่มข้าราชการตำรวจจราจรนี้ เป็น 1 ในมาตรการของกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในการเตรียมความพร้อมรับมือภาระกิจเปิดเมือง ของจังหวัดเชียงใหม่

1547 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ