ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปกระบวนการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าและออก ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารและผู้เดินทางในระยะต่อไป รวมถึงการพิจารณานำ Line official Account ของจังหวัดเชียงใหม่ มาใช้ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออกจังหวัดเชียงใหม่ แทนแบบ ชม.1 และ ชม.2 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อผู้โดยสาร ผู้เดินทาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลดการสัมผัสใกล้ชิดที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง ณ ห้องรับรองพิเศษ และเยี่ยมชมขั้นตอนการปฏิบัติ ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ โอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ได้ร่วมเติมสิ่งของในตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารด้วย

928 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ