ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 เวลา ฉก.ทพ.36 จัดกำลังพลจิตอาสาฯ,นายสิบพยาบาล,ช่างตัดผม, รวม 4 นาย ใช้ รถจักยานยนต์ จำนวน 2 คัน เข้าปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ้านป่าเหว หมู่ 12 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทุรกันดาร ปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง, ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และได้รับผลกระทบจากไวรัส (Covid – 19) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อจากไวรัสโควิด 19 และรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน

ในการลงพื้นที่ ระหว่างเดินทางเข้าหมู่บ้านป่าเหวชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนได้พบต้นไม้ล้มทับเส้นทางเข้าหมู่บ้านซึ่งก่อนชุดฯจะเข้าไปนั้น ได้เกิดพายุและฝนตกหนักหลายแห่งในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง จึงได้ร่วมกันทำการตัดทอนกิ่งไม้ และสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา ได้ตามปกติแล้ว พร้อมกันนี้นายสิบพยาบาล ได้ทำการแนะนำการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (Covid – 19)/โรคมาลาเรีย/โรคไข้เลือดออก/และโรคชิคุนกุนยา ให้กับประชาชน, แจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น, บริการตัดผม จำนวน 13 ราย, แจกจ่ายแผ่นพับการป้องกันโรค (Covid-19)/โรคมาลาเรีย/โรคชิคุนกุนยา/และโรคไข้เลือดออก, มอบข้าวสาร-เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับ ปชช.ที่มีฐานะยากจน จำนวน 3 ราย ตาม จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ยังขาดแคลน- หน้ากากอนามัย- เจลล้างมือ- สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

869 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ