ช่วยเเชร์ จ้า .....

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ ส่วนราชการ สถาบันปิดทองหลังพระ ประชาชนในพื้นที่สร้างฝายกั้นน้ำ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว ระยะทาง 30 กิโลเมตร

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 ชุดกิจการพลเรือนที่ 1 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ ส่วนราชการ สถาบันปิดทองหลังพระ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ บ้านออน และบ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันสร้างฝายทำนบกั้นน้ำบนเขา และต่อท่อเพื่อผันน้ำมาใช้ในหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร นอกจากจะมีน้ำใช้แล้ว ยังมีแหล่งกักเก็บน้ำได้อีกด้วยตามที่โครงการร้อยใจรักษ์หลังจากได้สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และสำรวจความต้องการของหมู่บ้าน ว่าหมู่บ้านไหนประสบปัญหาใด และต้องการแก้ไขในเรื่องใด จึงได้ริเริ่มโครงการ Quick win เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของหมู่บ้านเร่งด่วน สำหรับโครงการสร้างทำนบกั้นน้ำ บ้านออน ตำบลปิงโค้ง นั้นมีหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จากการใช้นำ้ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านออน และบ้านป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ชาวบ้านกว่า 500 หลังคาเรือนมีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคตลอดหน้าแล้ง ปัจจุบันดำเนินการไปได้มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการก่อสร้าง ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย

1087 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ