ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพล ออกไปให้บริการตัดผมฟรีถึงบ้าน Army Barber Delivery
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ส่งผลให้ประชาชนต้องอยู่กับบ้านมากขึ้น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรค อีกทั้งไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร้านตัดผม ในการนี้เพื่อลดภาระให้กับประชาชน กกล.ผาเมือง จึงได้จัดกำลังพล ออกให้บริการตัดผมให้กับเด็กและประชาชนถึงที่บ้าน ในพื้นที่อำเภอชายแดน
เมื่อ 12 พ.ค. 63 กกล.ผาเมือง ได้จัดหน่วย Army Barber Delivery ให้บริการตัดผมถึงที่บ้าน พร้อมกับจัด จนท.เสนารักษ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แนะนำการใช้เจลล้างมือ มอบหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา (โควิด -19) ในพื้นที่อำเภอชายแดน จว.ช.ม., จว.ช.ร. และ จว.พ.ย. โดยมีมีเด็กและประชาชนใช้บริการตัดผมรวมทั้งสิ้น จำนวน 39 คน ซึ่งผลการออกให้บริการตัดผมได้การตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และขอบคุณทหารที่ได้ออกให้บริการตัดผมถึงที่บ้าน เป็นการลดรายจ่ายและไม่ต้องเดินทางไปตัดผมถึงที่ร้าน เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคอีกด้วย

พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

1277 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ