ช่วยเเชร์ จ้า .....

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19 ที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมแสดงความมั่นใจในมาตรการบริหารจัดการ

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ภายในอาคารผู้โดยสาร ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และจะได้นำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้โดยสารและผู้เดินทางเข้า ออกในระยะต่อไป เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อผู้โดยสาร ผู้เดินทาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลดการสัมผัสใกล้ชิดที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอีกด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการทำงานของการท่าอากาศยานเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ตนรู้สึกมั่นใจในมาตรการคัดกรองที่ได้ใช้ในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่สร้างระบบความปลอดภัยกับผู้โดยสารทุกคน พร้อมขอความร่วมมือกับประชาชนที่มาใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการตรวจวัดไข้ ภายในท่าอากาศยาน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะถูกนำตัวส่งเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ต่อไป เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ทั้งนี้ได้สั่งการให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดทำ Exit scan ทุกการเดินทางที่ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ แม้จะเหลือเพียงการเดินทางภายในประเทศก็ตาม เพราะถือเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ พร้อมย้ำผลการศึกษา ระบุชัดเจนว่า Social distancing ได้ผลดีที่สุดในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับการให้บริการของสายการบิน เส้นทางการบินภายในประเทศของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขณะนี้ มีสายการบินเปิดให้บริการ 4 สายการบิน ประกอบด้วย ไทยแอร์เอเชีย, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ในเส้นทางเชียงใหม่ – ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และหาดใหญ่ โดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้มีเพียง 18 เที่ยวบินต่อวัน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพิ่มความถี่การทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร และเขตปฏิบัติการเขตการบิน โดยเฉพาะจุดที่ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่ต้องสัมผัสใช้งานอีกด้วย

889 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ