ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 15.30 น. พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานในพิธี รายงานตัวออก – รายงานตัวเข้า นายทหารสัญญาบัตร   ซึ่งรายงานตัวเข้า จำนวน 6 นาย รายงานตัวออกจำนวน 11 นาย ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ว่าในนามของกองพลทหารราบที่ 4 ขอขอบใจน้องน้องที่ปฏิบัติงานใน 1 ปี ที่ผ่านมาและทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหลายๆประการ ก็ถือว่าได้ฝากเกียรติภูมิชื่อเสียง ความรู้ความสามารถไว้กับหน่วยนี้  ไม่ว่าจะไปอยู่ ที่ไหน อย่างไรก็ตามขอให้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด สำหรับน้องๆ ที่จะไปเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก็ตาม ขอให้ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเอง สำหรับน้องๆ ที่มารายงานตัวใหม่ก็ยินดีต้อนรับ ทุกๆ คน ไม่ว่าจะมาจากที่ไหน  กองพลทหารราบที่ 4 ดำรงไว้ซึ่งความเป็นสุภาพบุรุษชายชาติทหารเท่านั้น  ความเป็นสุภาพบุรุษชายชาติทหารเท่านั้นมันจะช่วยให้น้องๆ ดำรงตนอยู่ในสถานะอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและเดินได้อย่างสง่างามในกองทัพบก ทุกสถานภาพ ทุกโอกาส เหมือนที่โรงเรียนนายร้อยได้บัญญัติไว้ สุดท้ายก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกคน ไม่ว่าจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่ไหนก็ตาม หรือเข้ามารับราชการในหน่วยกองพลฯ , เดินทางไปเข้าเรียนโรงเรียนเสนาธิการฯ,  ย้ายไปอยู่ต่างหน่วยหรือเกษียณอายุก็ตาม ขอพุทธานุภาพขององค์พระแก้วมรกต ของหลวงพ่อพระพุทธชินราช เดชะพระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ สมเด็จพระเอกาทศรถ พระพี่นางสุพรรณกัลยา พระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระปิยมหาราช และเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้พวกเราทุกคนและครอบครัว ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ รอดพ้นจากทุกข์ภัยอันตรายต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อ

พรหมพร คงเนตร/สำนักข่าว ที่นี่เมืองสองแคว รายงาน

 

5421 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ