ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 21 พ.ค.63 กรมทหารช่างที่ 3 ดำเนินการแจกจ่ายอาหารกล่อง ข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ตามโครงการ Army Delivery ในพื้นที่มวลชนรอบค่ายฯ บ้านน้ำเย็น หมู่ 13 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 40 ราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากจุดบริการ และไม่สะดวกในการเดินทาง สร้างความยินดีแก่ผู้ได้รับ และรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจจากกองทัพบก

294 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้