ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

 

วันที่ 24 กันยายน 2558 นายมานพ สายอุ่นใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ตชด.31 อำเภอวังทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องที่ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ดำเนินยุทธการทวงคืนผืนป่า “การบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ” ท้องที่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 วังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา เนื้อที่ 70-0-60 ไร่ โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลดำเนินยุทธการฯ

Cr.ฝ่ายสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
พรหมพร คงเนตร สำนักข่าวที่นี่เมืองสองแคว.com รายงาน

6577 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ