ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันนี้ (9 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจ หน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ภายใต้โครงการ “เก๊าไม้ของเฮา” เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

สภาลมหายใจ โดย นายชัชวาล ทองดีเลิศ และนางนลี อินทรนันทร์ ได้จัดโครงการ “เก๊าไม้ของเฮา” ขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเน้นเพิ่มต้นไม้ที่มีความสามารถในการช่วยกรองและดูดซับฝุ่นควัน PM 2.5 ได้แก่ ต้นกุ่มน้ำ จิกน้ำ ตะแบกนา บอน และไม้ยืนต้นในท้องถิ่นที่ขึ้นใกล้ตลิ่ง โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นร้อยละ 30 หรือเพิ่มต้นไม้ขนาดกลางอย่างน้อย 300,000 ต้น จากปัจจุบันที่มีเพียง ร้อยละ 18 เท่านั้น ภายในระยะเวลา 2 ปี จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้มีพื้นที่ปลูกกว่า 4 ไร่ ใช้พื้นที่ปลูก 2,870 ตารางเมตร บริเวณแนวฝั่งสะพานนวรัฐ และสะพานรัตนโกสินทร์ ด้านทิศตะวันตก โดยพรรณไม้ที่นำมาปลูกจะเป็นพรรณไม้ที่เลียนแบบนิเวศเดิมของแม่น้ำปิง

พร้อมกันนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะต้นไม้จะช่วยกรองและดูดซับฝุ่นควัน และขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ้านของตนเอง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเชียงใหม่ต่อไป

658 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ