ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 63 พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ณ อาคารเอนกประสงค์ บ.ห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการต่างๆ จำนวน 15 หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ บ.ห้วยลึก ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าม้งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน
โดยโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญคือ


– การให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยโรงพยาบาล อ.เชียงดาว
– การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยสาธารณสุข อ.เชียงดาว
– การส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการบำบัด เพื่อไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมูลนิธิโครงการหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
– กิจกรรมการ Re-X-Ray เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
– กิจกรรมการบริการตัดผมฟรี ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ โดยชุดมวลชนสัมพันธ์ 3502
ทั้งนี้ แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือกล่าวว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปราม ผู้ค้า ผู้เสพ และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในแนวคิดที่ว่า “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด ได้คนดีกลับคืนสู่สังคมต่อไป

644 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ