ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมติดตามการคัดกรองฯ ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรมทหารพรานที่ ๓๓ มีการสับเปลี่ยนกำลังพลปฏิบัติงานในการรักษาความสงบ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑๒๕ นาย โดยมีการคัดกรอง COVID – 19 จากทีมส่งเสริม/ เวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทำการคัดกรอง วัดไข้ ซักประวัติ ลงข้อมูลระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID – 19 (DDC care) เพื่อติดตามอาการ 14 วัน โดยทำการ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ (swab) ทุกนาย เพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 หากมีไข้หรือมีอาการผิดปกติ เมื่อทำการเก็บตัวอย่างแล้ว (swab) จะให้มาพักคอยที่หอผู้ป่วยที่ควบคุมโรคโดยเฉพาะที่ เป็นโรคเดียวกัน (Cohort ward) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อไป

631 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ