ช่วยเเชร์ จ้า .....

พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “..ให้โครงการทหารพันธุ์ดี และชาวบ้านรอบค่าย ปลูกผักเลี้ยงปลา โครงการต่างๆของชัยพัฒนา ขายผักให้ประชาชน ราคาถูก..”

ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (โครงการทหารพันธุ์ดี ป.4) สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดาที่มีขนาดเหมาะสมจำนวน 120,000 ตัว และได้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระองค์ฯ ได้ทรงพระราชทานให้แก่หน่วยงาน/องค์กร หน่วยทหาร กำลังพล และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ นำไปเลี้ยงเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนห้วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ป.4 จัดพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลาฯ ณ ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จว.พ.ล. ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยมี พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ผบ.พล.ร.4 เป็นประธานในพิธีฯ

1817 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ