ช่วยเเชร์ จ้า .....

#เกษตรกรซาบซึ้งเมื่อทหารช่วยรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ 12 มิ.ย. 63 เวลา 08.00 น. พ.อ. ประสาน แสงศิริรักษ์ เสธ.พล.ร.4 เป็นผู้แทน ผบ.พล.ร.4 ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจาก หน่วยขึ้นตรง พล.ร.4 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ทำการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการรับซื้อครั้งนี้มีพืชผลทางการเกษตรเป็นผักปลอดสารพิษกว่า 20 ชนิด รวมน้ำหนักประมาณ 400 กิโลกรัม จากนั้นได้แจกจ่ายให้กับ หน่วยขึ้นตรง พล.ร.4 เพื่อนำผักที่ได้ไปประกอบเลี้ยงในเมนูต่าง ๆ ให้กับทหารกองประจำการ

ในการนี้ได้มีคณะของ หัวหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมพบปะพี่น้องเกษตรกร ณ บริเวณแปลกผักของ ป้านิด ซึ่งเป็นเกษตรกรรายหนึ่งในพื้นที่ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้ รวมถึงทำให้กำลังพลได้มีผักที่สดใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ ไปรับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้กับกำลังพลต่อไป

1274 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ