ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.แม่สาย, หน.ส่วนราชการ, ชพส.3210, จนท.อบต.เกาะช้าง, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ บ.ป่าแดงฯ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (แบบกล่องเกเบี้ยน) มีขนาดความกว้าง 2 เมตร x ยาว 12 เมตร x สูง 1 เมตร ตามโครงการ ของ ศอ.ปส.เชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ บริเวณลำเหมืองฮ่องห้า บ.ป่าแดง หมู่ 5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน เมื่อดำเนินสร้างแล้วเสร็จจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 100 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 300 ไร่

1417 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ