ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 22 มิ.ย.63 ป.4 จัดกำลังพล และเจ้าหน้าที่สูทกรรมของหน่วย เข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ตามโครงการ “ น้องทหารอิ่มท้อง เกษตรกรอิ่มใจ ” โดยเข้าไปรับซื้อพืชผักทางการเกษตร จากสวนของชาวบ้านในพื้นที่ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการขายผลผลิต ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และได้นำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วย ต่อไป

1384 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ