ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 14.30 น. นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และนายวันชัย เล็กประเสริฐ ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ร่วมปลูกต้นปีป
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกปลูกบริเวณอุทยานราชภักดิ์ เพื่อสร้างความร่มเย็น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
รายงาน 055-259565

 

4597 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ