ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง นำโดย นายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้เริ่ม TEST RUN เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม NEW NORMAL ตั้งแต่ขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยวโดยการจองผ่าน application “QueQ” แสดงคิวจองให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อชำระค่าบริการอุทยานแห่งชาติ การสแกน QR code Check In ผ่าน application “ไทยชนะ” ผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19

ตลอดจนการเข้าไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ที่มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวตามที่กำหนดไว้ และการ Check out ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ก่อนออกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เน้นย้ำการงดใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว ( Single-use plastics ) ภายในอุทยานแห่งชาติ โดยได้เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม ประกอบไปด้วย นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 นายชิต อินทรกนก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (PAC) ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ กำนัน และผู้นำหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ การ TEST RUN ในครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้ผ่านการทดสอบ การเตรียมความพร้อมในการเปิดท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ พร้อมเปิดการท่องเที่ยว 1 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือรับรองที่ได้รับจากนายอำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.8 (หนองแม่นา) ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

1689 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ