ช่วยเเชร์ จ้า .....

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกป่าสร้างความชุ่มชื้นให้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกับ ส่วนราชการ อ.เชียงแสนฯ, องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น, รพ.สต.เวียง, กศน.ต.เวียง ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาฯ บ.วังลาว หมู่ 4ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม น่าอยู่ น่าดู น่ามอง ณ พระธาตุบุญชุ่มจอมรวก บ.วังลาว หมู่ 4 ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

937 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ