ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นายสุริยา กาละสุข หัวนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอนครไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส. ผู้นำชุมชนบ้านหัวยน้ำไซ หมู่ที่ 15, 16 ประธานชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเนินเพิ่ม และประธานชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนบนใหม่ร่องกล้า เข้าร่วมพิธีเปิดการทดสอบการ
เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และได้กำหนดให้มีการทดสอบระบบ Test Run โดยใช้ Application ไทยชนะ.com ในการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงได้กำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง สำคัญที่เป็นที่นิยมคือ ลานหินแตก, ลานหินปุ่ม,ผาชูรง น้ำตกร่มเกล้าภราดร, โรงเรียนการเมืองการทหาร และภูลมโล ซึ่งแต่ละแห่งจะมีการจำกัดนักท่องเที่ยวหรือกำหนดปริมาณการรองรับนักท่องเที่ยว (Canying Capadity.CC) จำนวน 2,920 คน และรูปแบบ (Social Distancing) ซึ่งเป็นวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ (New Nomal จะต้องมีการลงทะเปียนจองเข้าอุทยานแห่งชาติ ล่วงหน้าผ่าน ApQueO. Check-in และ Check-out ผ่าน Application ไทยชนะ.com โดยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และรักษาระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงหรือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก โทร. 081-596-5977

1177 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ