ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 63 ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการแระจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นายนิพนธ์ จาระธรรม ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่มนุษยธรรม จากการได้รับรายงานจากอำเภอสันทราย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายนิพนธ์ จาระธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกไฟคลอกทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และเสียชีวิตในวันที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัด ทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่อุทิศกำลังกาย กำลังใจ เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบเงินสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543 โดยได้มอบให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์แก่บุคคลในครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

872 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ