ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายให้แก่นักเรียนใหม่และผู้ปกครองนักเรียนในกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษรุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ภายในพิธีมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและดำเนินการสร้างองค์ความรู้ให้นักเรียนในด้านการดูแลตนเองและป้องกันโรคติดต่อเพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีให้แก่นักเรียน และในโอกาสเดียวกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหน้ากากผ้าให้แก่นักเรียนทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งมีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนด้วย ทั้งนี้สำหรับในปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 จำนวน 160 คน จาก 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เปตอง, ตะกร้อ, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล, ฟุตซอล, มวยสากล และมวยไทย ซึ่งนักเรียนใหม่ในปีการศึกษานี้ล้วนเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถพร้อมมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมเป็นนักเรียนที่สมควรจะได้รับการพัฒนาในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและวิชาการ ดังนั้นโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงจำเป็นต้องแจ้งให้นักเรียนใหม่และผู้ปกครองได้ร่วมรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจและนำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง จึงจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ตลอดจนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้พบปะเพื่อสร้างแนวทางอันประโยชน์ต่อนักเรียนสืบไป

859 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ