ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่  1 ก.ค.63 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ทำการฝึกเดินทางไกลประจำปี จากที่ตั้งหน่วย ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถไปจนถึงวัดอรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร จากนั้นได้ร่วมกันทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดร่วมกับประชาชนจิตอาสา ซึ่งจากการฝึกเดินทางไกลในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้กำลังพล มีกล้ามเนื้อของร่างกายเกิดความเคยชินและแข็งแกร่ง สามารถใช้ในการเดินเท้าในระยะทางที่ไกล และมีระยะเวลานานได้เป็นอย่างดี เป็นการตรวจสภาพความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ของหน่วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะสามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจได้ทุกรูปแบบ และยังส่งเสริม พัฒนาจิตใจกำลังพล ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป

880 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ