ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

    เช้าวันนี้ ( 28 ก.ย.58) ที่ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินการระบบโลจิสติกส์และการบริหารจัดการขยะของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยให้มีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการและปัญหาข้อขัดข้องจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมประชุมหารือ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อธิการบดีมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง และการบริหารจัดการขยะในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมหารือมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสี่แยกอินโดจีน การชี้แจงแผนการดำเนินการระบบโลจิสติกส์(Logistics) ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง การชี้แจงแผนงานระบบขนส่งของจังหวัดพิษณุโลก และการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นต้น

 

3310 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ