ช่วยเเชร์ จ้า .....

ตอนที่ 1,776 แนะนำกรมประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 28 “วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์”
“เรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อมวลชน”
โดย…นายธีระพงษ์ โสดาศรี
อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

“ครูเอื้อ สุนทรสนาน หรือสุนทราภรณ์” ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกบันเทิงแต่เพียงตำแหน่งเดียวจนครบเกษียณอายุราชการในพ.ศ. 2514 ชื่อ “สุนทราภรณ์” ก็ออกไปจาก “วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์”
แต่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จ้างพิเศษให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีต่ออีก 2 ปี จนถึงปี 2516 เมื่อนายระวี พงษ์ประภาส หัวหน้ากองคลังเข้ามารับหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าแผนกบันเทิงอีกตำแหน่งหนึ่ง
จากนั้น ก็ได้ระดมเพื่อนเก่าๆ สมัยเล่นดนตรีด้วยกันให้ช่วยเขียนเพลงบ้าง เรียบเรียงเสียงประสานบ้าง แล้วแต่ใครจะถนัดแนวไหน เพื่อให้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทันสมัยขึ้น
การบรรเลงและการแสดงทีวีเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อให้ความบันเทิงแก่ประชาชน
ในช่วงนี้มีการจัดทำเพลงเปิดวง (Title) ขึ้นใหม่ โดยให้นายประกาย สินธุวณิก เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ซึ่งยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ต่อมา กรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายวินัย จุลละบุษปะ ซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาแต่ดั้งเดิมขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกบันเทิงแทนนายระวี พงษ์ประภาส ในพ.ศ. 2515
หลังจากนั้น กรมประชาสัมพันธ์ก็ยกฐานะแผนกบันเทิงเป็นงานบันเทิง นายวินัย จุลละบุษปะจึงเป็นหัวหน้างานบันเทิงคนแรกของวงดนตรี
เมื่อได้หัวหน้างานบันเทิงคนใหม่ที่เป็นลูกหม้อของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ก็ทำให้นักร้องและนักดนตรีคึกคักการบรรเลงก็อยู่ในระดับเดิม คือมีทั้งงานแสดง งานลีลาศ งานทางทีวี และงานบรรเลงทั่วไป.
ข้อมูล : เรียบเรียงจากหนังสือ 70 ปีกรมประชาสัมพันธ์.
……………………….
หมายเหตุ : คำว่า “ท่านชาย” (ภาษาปาก) เป็นคำนาม หมายถึง คำเรียกหม่อมเจ้าชาย.
ข้อมูล : ราชบัณฑิตฯ
……………………….
2 ก.ค. 63
อนุญาตเผยแพร่ได้
……………………….

1561 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ