ช่วยเเชร์ จ้า .....

ศป.บส.ชน. ช่วยชาวบ้านติดเครื่องยนต์สูบน้ำ ไปยังแท๊งค์กักเก็บน้ำของหมู่บ้าน ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านป่าสักงาม วางแผนการบริหารจัดการน้ำภายในหมู่บ้าน โดยได้ทำการขนย้ายเครื่องสูบน้ำและติดเครื่องยนต์สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำในหมู่บ้านป่าสักงาม เพื่อทำการสูบน้ำไปพักไว้ที่แท๊งค์กักเก็บน้ำในหมู่บ้าน เพื่อลดการสูญเสียของน้ำ ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินการมาจากทางจังหวัดเชียงรายและเครื่องสูบน้ำได้รับการสนับสนุนจาก นาย ไทธชา แสงเสรีธรรม ผู้ใหญ่บ้านป่าสักงาม

850 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ