ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาวุธ ยวนแห่ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเข็กใหญ่ ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย ร่วมกับ นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง, นายนรินทร์ นาแพง ปลัดอําเภอนครไทย, นายอินทรีย์ ด้วงคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านเข็กใหญ่ และราษฎรในพื้นที่บ้านเข็กใหญ่จำนวนมากที่ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำบริเวณแม่น้ำเข็กผ่านถนนทางเข้าหมู่บ้าน และลอดท่อระบายน้ำใต้ดินของทางหลวงหมายเลข 12 ถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ก่อนจะลัดเลาะไปยังบริเวณบึงเข็กใหญ่ รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งในการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำครั้งนี้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันและระดับพื้นที่สูงต่ำไม่เท่ากันตามสภาพภูเขา ทั้งนี้สำหรับบึงเข็กใหญ่ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงแห่งเดียวที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภค โดยในห้วงปัจจุบันปริมาณน้ำภายในบึงเข็กใหญ่ได้ลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและคาดว่าจะมีน้ำผลิตประปาหมู่บ้านอีกไม่นาน ทางเทศบาลตำบลบ้านแยงจึงได้ร้องขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำภายในบึงเข็กใหญ่ให้สามารถใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพียงพอต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่กว่า 260 หลังคาเรือน และประชากรกว่า 970 คน ได้มีน้ำอุปโภคบริโภค

1012 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ