ช่วยเเชร์ จ้า .....

พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ, คณะครู และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการคิด แก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

900 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ