ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 พลเอก ชัยพฤษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา นำข้าราชการจากกรมเสมียนตราเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์เพาะเมล็ดพันธุพืช พระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3” ในความรับผิดชอบของ พันเอก กษิภัท เอี่ยมโหมด ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 หนึ่งในโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลตรี จิรเดช กมลเพร็ช รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ

1091 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ