ช่วยเเชร์ จ้า .....

รอง มทน.3/รอง ผบ.ศป.บส.ชน. ติดตามผู้บำบัดยาเสพติดโดยแมทาโดน บ.รักษ์พนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 63 พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 3 ณ บ้านรักษ์พนา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
โดยได้ติดตามผู้บำบัดยาสาเสพติดโดยแมทาโดนของบ้านรักษ์พนา ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอพญาเม็งราย ให้ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ.รักษ์พนา ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติดโดยการใช้แมทาโดน เพื่อทดแทนฝิ่น ทำให้ผู้เสพสามารถเลิกใช้ฝิ่นซึ่งเป็นสารเสพติดได้
จากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ตามโครงการร้อยใจรักษ์ บ.ห้วยคุ และ บ.ห้วยหาน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบยั่งยืน ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นพื้นที่ตามชายแดน ไทย-ลาว ซึ่งที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ห่างไกลและมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเข้าพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่ให้ร่วมมือกันในการยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ด้วยการช่วยเฝ้าระวังในพื้นที่หมู่บ้าน
ทั้งนี้รองผู้บัญชาการ มีความห่วงใยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก และได้สั่งการเน้นย้ำ ให้ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ให้ดูแล ป้องกัน ไม่ให้มีการระบาดของยาเสพติดพร้อมทั้งให้ดูแลผู้ที่มีประวัติเสพสิ่งเสพติดอย่างใกล้ชิด ไม่ให้หวนกลับไปเสพซ้ำ และสร้างอาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากยาเสพติด ให้ทหารเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของชาวบ้าน ช่วยเหลือในทุกโอกาสที่สามารถทำได้

867 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ