ช่วยเเชร์ จ้า .....

วันที่ 4 ก.ค. 2563 เวลา 9.00-13.00 น.นายวิทูร เดชประมวลพลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จัดพิธีบวชต้นไม้ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและราษฎร ในท้องที่ กลุ่มบ้านฐานแตก-ร่มเกล้า ม.11 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ภายหลังจากการสำรวจถือครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ชี้แจงแนวทางให้ราษฎรที่อาศัยและทำกินในพื้นที่ร่วมดูแลรักษาต้นไม้ป่าในพื้นที่ของตนผสมผสานกับการทำการเกษตรกรรมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยหัวหน้าอุทยานฯ เล็งเห็นความสำคัญที่จะปกป้องแม่ไม้ใหญ่เหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป จึงได้เชิญชวนให้ราษฎรร่วมกันจัดพิธีบวชต้นไม้ เพื่อเป็นกุศโลบาย สร้างความศรัทธาในการดูแลต้นไม้ ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า โดยได้รับเกียรติจากพระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ รองเจ้าคณะอำเภอ, เจ้าคณะตำบลเนินมะปราง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสมุห์วุฒินันท์ วุฑฒินันโท เลขาฯ เจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง เจริญพระพุทธมนต์ และฝ่ายฆราวาสเจ้าหน้าที่อุทยานฯ, นายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกอบต.ชมพู, นายวชิระ พุ่มพฤกษ์ นายกอบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก, ส.อบต., ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิกู้ภัยบูรพา และราษฎรในท้องที่ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมบวชต้นไม้เป็นอย่างดี

954 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ