ช่วยเเชร์ จ้า .....

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล จึงได้จัดงานสัมมนาสื่อมวลชน ก้าวใหม่ของการให้บริการที่ดี..เพื่อคุณ ครั้งที่ 3/2555 8 เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โดยมี นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก กล่าวเปิดงานนายแพทย์ ปราโมทย์นิลเปรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ข่าวว่ามีความยินดี อย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชนก้าวใหม่ของการบริการที่ดีเพื่อคุณครั้งที่ 3/2555 8 เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลในเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเน้นการเพิ่มคุณภาพการบริการและมอบความสะดวกสบายสำหรับผู้รับบริการมากขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบบริการตรวจรักษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นและปรับรูปโฉมใหม่ ของแผนกผู้ป่วยนอก opd เพื่อเข้าสู่ความพร้อมมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพนายแพทย์องอาจเลิศขจรศิลป์ผู้อำนวยการกิจการและคุณภาพโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก 9 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก 1ในเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพเรามีนโยบายหลักคือให้บริการทางด้านการแพทย์ ด้วยมาตรฐานสากลเพื่อความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการโดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กรในความก้าวหน้าทางการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ให้บริการแพทย์ทุกภูมิภาคของไทยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางบุคลากรมืออาชีพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย อาทิเช่นเครื่อง ct scan 128 สไลด์และเครื่อง mri 1.5 t เป็นต้นพร้อมกับการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ของสถานที่ด้านการบริการตามมาตรฐานระดับสากลและทางโรงพยาบาลในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ การจัดการและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดจนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมภายในจังหวัดพิษณุโลกและในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกขอนำเสนอกิจกรรมดีๆของเราด้วยการร่วมกันลดการใช้ถุงยางของทางโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมโดยการนำถุงเก่าของทางโรงพยาบาล กรุงเทพพิษณุโลกมารับยาในครั้งต่อไปโดย 1 ถุงมีมูลค่า 5 บาทรายได้สมทบทุน 3 หน่วยงานเพื่อสังคมนี้ 1 มูลนิธิเวชดุสิต 2 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 3 กรุงเทพพิษณุโลกมารับยาในครั้งต่อไปโดย 1 ถุงมีมูลค่า 5 บาทรายได้สมทบทุน 3 หน่วยงานเพื่อสังคมนี้ 1 มูลนิธิเวชดุสิต 2 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 3 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลและประชาชนทั่วไปที่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลเราและมีถุงยางของทางโรงพยาบาลสามารถร่วมโครงการนี้ได้เช่นกันโดยเราจะมีตู้รับบริจาคเพื่อรับบริจาคถุงยางของทางโรงพยาบาลอยู่ 4 จุด ท่านสามารถ นำส่งยาของทางโรงพยาบาลที่ใช้แล้วเข้ารูปมาร่วมบริจาคได้และสามารถเลือกหน่วยงานที่ท่านต้องการร่วมสมทบทุนได้ตามรายชื่อหน่วยงานดังกล่าวมาข้างต้น

 

4073 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ