ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2563 พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มอบหมายให้ชุดช่าง ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยห้าง และชาวบ้านในพื้นที่ บ้านห้วยห้าง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ช่วยกันติดตั้งฝ้าเพดาน และกระดานไวท์บอร์ด เพื่อทดแทนกระดานดำทำมีฝุ่นที่เกิดจากผงชอล์ก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาเขตสุขาภิบาล ทำความสะอาด ตกแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับทาง โรงเรียนบ้านห้วยห้าง

ทั้งนี้ถือเป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา 4 กรกฎาคม 2563

สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยห้าง เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 41 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน

294 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้