ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 7 ก.ค.63 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 ได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางรับซื้อในราคาขายปลีกจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โดยรับซื้อ ผักกาดกวางตุ้ง จำนวน 30 กก. ณ พื้นที่ปลูกพืชผักของเกษตรกร ม.4 ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พ.ล. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระค่าขนส่ง หน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าวส่งมอบให้กับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วย

864 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ