ช่วยเเชร์ จ้า .....

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยกรณีสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของแรงงานต่างด้าว ซึ่งอาจทำให้ประชาชนวิตกกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจแฝงมากับแรงงานเหล่านี้ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 จุด, การทำเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง/ท่าข้าม ตามธรรมชาติ, การเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความถี่ในการ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดน และการประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งการแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังได้ประสานไปยังประเทศเมียนมา ผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นทั้งนี้ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา ตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ จำนวน 28 ครั้ง ผู้ต้องหา 95 คน ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนแม่สายในการคัดกรอง ก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทาง ตามกระบวนการของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงรายสำหรับกองกำลังผาเมืองเป็นกำลังป้องกันชายแดน รับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่รอยต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงรอยต่อ จังหวัดพิษณุโลก กับจังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน ของ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดน่าน, จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก

1402 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ