ช่วยเเชร์ จ้า .....

มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน. ส่งชุดช่างเข้าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยห้าง จ.ลำพูน

– เมื่อวันที่ 7-9 ก.ค. 63 ที่ผ่านมาพล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดชุดช่างเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยห้าง ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เนื่องจากเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
ชุดช่าง ศป.บส.ชน. จึงร่วมกับคณะครู ,ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ บ.ห้วยห้าง จ.ลำพูน ร่วมแรง ร่วมใจกันต่อเติมฝ้าเพดานให้กับห้องอนุบาล และเปลี่ยนกระดานดำเป็นกระดานไวท์บอร์ด รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ห้องเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากกระดานดำของเดิมสภาพเก่าชำรุด ไม่สามารถเขียนตัวหนังสือได้ ประกอบกับเวลาเขียนจะเกิดฝุ่นจากผงชอล์ก ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับเด็กนักเรียน จึงเปลี่ยนเป็นกระดานไวท์บอร์ดทั้งหมดให้กับทางโรงเรียน

สร้างความปลาบปลื้มให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก และขอบคุณหน่วยงานทหารที่จัดชุดช่างเข้ามาปรับปรุงอาคารเรียนให้กับนักเรียน ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป

1020 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ