ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น อ.แม่จัน จ.เชียงราย และคณะครูโรงเรียนไตรวิทยา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย, การรักษาระยะห่างทางสังคม การฝึกระเบียบแถว และการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่หรือ New Normal เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า และใช้ชีวิตในการเรียนได้อย่างปกติสุข

1112 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 4 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ