ช่วยเเชร์ จ้า .....


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมสวน “อ้อยอิน อินทผาลัมผลสด” ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านวังเป็ด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัม โดยมี นางสาวนารีรัตน์ เหลี่ยมจุ้ย เป็นเจ้าของสวน สำหรับสวนแห่งนี้ได้เริ่มปลูกอินทผาลัมตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีจำนวน 60 ต้น บนเนื้อที่ 1 ไร่ และเตรียมขยายปลูกเพิ่มเป็น 8 ไร่ ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ พันธุ์บาฮี,โคไนซี่ ซึ่งเป็นสายพันธุ์กินผลสด โดยให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรกและเริ่มเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2563 ในราคากิโลกรัมละ 500 บาท ซึ่งมีลูกค้าทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงมาอุดหนุนถึงที่สวนจำนวนมาก หากท่านใดสนใจอยากชิมอินทผาลัมรสชาติหวาน กรอบ ก็มาอุดหนุนกันได้ที่สวน “อ้อยอิน อินทผาลัมผลสด” โทร 086-929700

1942 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ