ช่วยเเชร์ จ้า .....

เมื่อ 10 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. ชป.กร.มทบ.36 (ขุนภักดี 36) ร่วมกับ อส.กร.มทบ.36 , สด. อ.บึงนาราง ,พัฒนาชุมชนอำเภอบึงนาราง พร้อมด้วยผู้นำ อปท. ลงพื้นที่ ณ.ศาลาเอนกประสงค์ วัดห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จว.พ.จ. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน ได้แก่ การฝึกอบรมวิชาชีพชงกาแฟ โครงการว่า“ กาแฟสด งบประหยัด”, การประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับราชการของทหารกองเกินเข้ากองประจำการปี 63, การรณรงค์ “อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง” , แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อเป็นการต่อยอด ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการประชาสัมพันธ์พระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช

1154 เยี่ยมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 เยี่ยมชมวันนี้

By Aui

error: สวัสดีค่ะ